Holistic Counseling svenska

Holistic Counseling

Coacher, mentorer, olika former av terapeuter och counselors: ju fortare världen snurrar, ju fler versioner av människor som vill hjälpa människor verkar uppstå. Så hur kan du veta vem som är kompetent, professionell och seriös i sitt arbete? Så här ser jag på det:

Först och främst: om du upplever allvarliga problem kring din mentala hälsa (till exempel svår depression, ångest, självmordstankar) eller har en diagnostiserad psykisk sjukdom så bör du söka stöd från en legitimerad psykolog eller psykiatriker. Det finns olika regelverk som skiljer sig i olika länder men i de flesta fall så är coacher/mentorer/counselors inte rätt utrustade eller ens tillåtna att arbeta med dig. En seriös yrkesperson kommer att upplysa dig om detta när du söker stöd.

Sedan är det min stora övertygelse att terapeuten bör ägna sig åt egenutveckling för att kunna stödja en människa på ett grundat och hälsosamt sätt. Om en terapeut inte har grundat sig själv på ett djupt plan så tror jag inte att den personen har förmågan att skapa ett utrymme för dig där du känner dig trygg och där transformerande arbete kan ske.

Vad är en Holistic Counselor

“En Holistic Counselor arbetar professionellt för att stödja klientens självkännedom och -medvetenhet genom att empatiskt lyssna till existentiella och/eller relationella problem. En Holistic Counselor strävar efter att öka klientens medvetenhet om problem som hindrar den från att blomstra som människa.

En Holistic Counselor diagnostiserar inte, föreskriver inga läkemedel eller hjälpmedel och erbjuder varken terapi eller healing. Hon/han stödjer däremot processen som en klient genomgår för att kunna överkomma de hinder som står i vägen för ett fritt och individuellt uttryck som människa. En Holistic Counselor aktiverar resurser och egenmakt genom både individuella och gruppsessioner. Hon/han arbetar med ett öppet sinne för det mystiska, med kärlek och medmänsklighet. En Holistic Counselor guidar klienten medvetet och ödmjukt genom ett tyst universum där allt kan hända.”

källa: Working With People Trainings

Frågor att ställa till dig själv om din terapeut

Det jag genuint känner är viktigast när du söker stöd för ditt mentala välbefinnande är det förtroende du känner för din terapeut. Så jag bjuder in dig till att fråga dig själv:

  • Skapar den här personen ett utrymme där jag känner mig trygg?
  • Känner jag förtroende för denna person och dennes kompetenser?
  • Ägnar denna person sig åt egenterapi/arbete med personlig utveckling?